Новостародубський ДНЗ №2 Петрівського району
Сторінка музкерівника

Основні види діяльності музичного керівника
у дошкільному закладі

     

    Музика, як казка, музика — жива.

    І не треба серцю будь-які слова.

      В музиці — найвищі ніжні почуття.

    В ній любов і туга, та саме життя.

          Музика, як море, то штормить, то ні.

     Там знаходить серце рятівні вогні.

    Музика, як сонце, гріє нам серця,

Їй нема початку і нема кінця.

     І чого не зможеш словом досягти,

        В музиці розкажеш щиру правду ти.

 
Відповідно до посадових обов’язків, вимог методики музичного виховання муз керівникові необхідно здійснювати таку діяльність:
 
 
 1.Проводити заняття у кожній віковій групі відповідно до графіка роботи. Це вимагає значної попередньої підготовки: добір й розучування музичного репертуару, необхідного для роботи, розробка й планування засвоєння програмових навичок, підготовка наочного матеріалу, приладдя, прослуховування музичних записів.
 2. Планувати й проводити індивідуальні заняття.
 3. Діагностувати рівень музичного розвитку дітей.
 4. Складати та відповідати за складання сценаріїв свят, програм розваг, підготовку та їх проведення.
 5. Керувати роботою вихователя у сфері музичного розвитку дітей шляхом індивідуальних консультацій та групових занять.
Під час консультацій музкерівник ознайомлює вихователів із планом роботи, розучує з ними дитячі музичні твори, звертаючі увагу на ті вміння і навички, якими має оволодіти кожна дитина, обговорює проведені заняття (відзначає успіх та труднощі дітей, пояснює, як можна їм допомогти), добирає репертуар для програвання на ранковій гімнастиці, інших заняттях, прогулянках тощо. На групових заняттях для вихователів муз керівник систематично вдосконалює навички дітей у галузі пісні й руху. Розучує з ними твори для індивідуального і колективного виконання на святах і під час розваг. При цьому бере до уваги здібності кожного педагога. Кількість консультацій та занять залежить від музичної підготовленості вихователів.
 6. Вести роботу з батьками, залучаючи їх до загального процесу музичного виховання.
План роботи з батьками є складовою річного плану, у ньому необхідно передбачити лекції, відкриті заняття, батьківські збори, виставки, під час яких муз керівник дає поради батькам з питань музичного виховання дітей. У кожному дошкільному закладі є «Куточок для батьків», де поруч з іншими вміщені матеріали з музичного виховання, які заздалегідь готує музичний керівник. Зміст матеріалу стенда замінюється через 1,5 місяця.

Основні критерії оцінювання музичного заняття

1. Вступна ходьба, біг, уміння виробляти навички виконувати основні рухи (перешиковування)

2. Ритмічна вправа - відповідність вправи вікові дітей

3. Відповідність музики

4. Правильність виконання рухів

5. Доцільність застосування атрибутів

6. Слухання - уміння емоційно підготувати дітей до слухання муз. твору

7. Відповідність вступного слова програмовому змісту

8. Якість художнього виконання

9. Уміння дітей визначати жанр твору,характер,засоби муз. виразності.

10. Співи - відповідність завдання вікові дітей

11. Робота над звукоутворенням

12. Розвиток діапазону

13. Правильне дихання

14. Вправа на розвиток уміння використання наочності і дидактичного матеріалу (фланелеграф,нотне лото)

15. Почуття ритму

16. Робота над піснею - відповідність пісні вікові дітей

17. Методичні прийоми при формуванні природного звучання

18. Грамотне дихання,чистота інтонування

19. Чітка дикція,артикуляція

20. Танець - узгодження рухів з характером музики

21. Уміння розвивати відчуття ритму,передавати його в рухах

22. Музична гра - організація гри,уміння направляти творчі прояви

23. Підсумок заняття - в кінці заняття, після кожного етапу, відзначення активних поіменно